Wait for it ...

back to PHOTOGRAPHY
CONTACTABOUT

FOUND STILL LIFE / NÁJDENE ZÁTIŠIE

© 2012 -

 

EN

A series of digital and analog photographs with a common theme of still-life. In this collection, it is important that the still life is not arranged or only with little manipulation of objects in interesting space, content and light compositions. The series is open for more photos

 

 

SK

Séria digitálnych ale aj analógových fotografií so spoločnou tématikou nájdeného zátišia. V tejto kolekcií je dôležité aby zátišie nebolo naaranžované alebo len s minimálnou manipuláciou s objektmi v zaujímavých priestorových, obsahových a svetelných kompozíciách. Séria je otvorená pre ďalšie fotografie.