Wait for it ...

back to ANIMATIONILLUSTRATION
CONTACTABOUT

ONE-WAY TRAIN / VLAK BEZ NAVRATU

© 2018

 

EN

My participation on this project was in a form of a graphic desig of the whole disc, which includes the main booklet, the carrier bag with texts of the songs, dvd and the two sides of the record. The whole look and illustrations are based on the animation,    I created in 2016. The animation is part of the whole project in a form of an enclosed DVD. It was screened at the ceremonial concert at the Ministry of Culture of the Slovak Republic, organised as a remembrance of the last wave of the Jewish deportation from Slovakia. At the concert was introduced the disk. The illustrations are hiding the symbole of the holocaust.

The sound track of the whole project is in the form of the extraordinary music of the Diabolské husle under the management of Ján Berky Mrenica, with the singing of Jana Orlická and Ervín Schönhauser. Collectively, they are bringing Jewish and Roma songs dedicated to all the victims of the second world war.

 

The music and the illustrations are together in a harmony, they are replenishing each other and are carrying a message on the given theme.

 

 

SK

Moja participácia na tomto projekte bola predovšetkým v podobe grafického dizajnu platne, ktorý zahŕňa hlavný booklet, sáčok s textami piesni, dvd a obidve strany platne. Celý vizuál a ilustrácie vychádzajú z mnou vytvorenej animácie z roku 2016 ktorá je taktiež súčasťou celého projektu na priloženom DVD a bola premietaná v rámci slávnostného koncertu v Dvorane Ministerstva kultúry SR v dňoch spomienok na vypravenie posledného transportu prvej vlny deportácií židovských občanov zo Slovenska, kde bola predstavená aj samotná platňa. Ilustrácie v sebe ukrývajú symboliku spojenú s témou holokaustu.

Zvuková stopa celého projektu je v podobe výnimočnej hudby Diabolských huslí pod vedením Jána Berkyho Mrenicu, spevu Jany Orlickej a Ervína Schonhausera. Spoločne tu prinášajú židovské a rómske piesne venované všetkým obetiam druhej svetovej vojny.

 

Hudba a ilustrácie sa tu spoločne dopĺňajú a nesú v sebe svojskú atmosféru a posolstvo na danú tému